Rodzaje uziemienia

Uziemienie jest niezwykle ważnym elementem instalacji budowlanych. Ochrona przed urządzeniami elektrycznymi czy niektórymi zjawiskami atmosferycznymi (np. piorunami, wyładowaniami, burzami) zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców. Obecnie można wskazać różnorodne rodzaje uziemień. Te ostatnie różnią się od siebie między innymi kosztem wykonania, skutecznością czy rodzajem wykorzystanych materiałów przy tworzeniu instalacji. Wykonanie uziemienia zleca się z reguły profesjonalistom, ponieważ prace „na własną rękę” mogą okazać się nie tylko mało efektywne, ale również – a może przede wszystkim – skrajnie niebezpieczne. Co warto zatem wiedzieć o uziemieniu? Które rodzaje instalacji wykorzystywane są w przestrzeniach domowych? Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z posiadaniem niesprawnego uziemienia? Odpowiedzi na te pytania są bardzo ważne, dlatego warto je poznać.

Uziemienie w pigułce

Instalacja nazywana uziemieniem wykonywana jest przede wszystkim po to, by chronić ludzi, zwierzęta i środowisko naturalne przed porażeniem prądem. Co ciekawe, uziemienie wiąże się nie tylko z ochroną przed urządzeniami elektrycznymi. Bardzo często jest również elementem instalacji odgromowej (odpowiedzialnej za ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i piorunami).

Rodzaje uziemienia – instalacja ochronna

Uziemienie ochronne, jak sama nazwa wskazuje, chroni przed porażeniem prądem elektrycznym. Polega na połączeniu dostępnych dla dotyku człowieka metalowych części urządzeń elektrycznych ze specjalnym uziomem. Instalacja ochronna zabezpiecza przed niepożądanym działaniem maszyn oraz urządzeń podłączanych do prądu. Nie chroni z kolei przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Rodzaje uziemienia – instalacja pomocnicza

Uziemienie pomocnicze wykorzystuje się przede wszystkim przy ochronie przeciwporażeniowej. Połączenie zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy w obiektach budowlanych.

Rodzaje uziemienia – instalacja odgromowa

Uziemienie odgromowe chroni budynek i mieszkańców przed wyładowaniami atmosferycznymi. Dzięki instalacji piorun rozprasza się w ziemi i nie zagraża najbliższemu otoczeniu.

Rodzaje uziemienia – instalacja funkcjonalna

Uziemienie funkcjonalne nazywane jest również uziemieniem roboczym. Instalacja zapewnia prawidłową pracę urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynku. Chroni te ostatnie przed uszkodzeniem i – gdy zajdzie taka potrzeba – obniża poziom zakłóceń.

Instalacja uziemienia

Instalacja uziemienia powinna być uwzględniona już przy pracach budowlanych. Wykonanie profesjonalnego i skutecznego uziemienia zleca się zazwyczaj elektrykom. Materiały do budowy instalacji można zakupić oczywiście na własną rękę. Na przykład na stronie http://www.metalzbyt.pl/bednarka-ocynkowana,595.html bądź w sklepie stacjonarnym. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości związane z tym, czy produkt może być wykorzystany przy tworzeniu naszego uziemienia, warto najpierw skontaktować się z elektrykiem bądź pracownikiem firmy oferującej sprzęt do stworzenia sprawnej instalacji.

Wykorzystanie uziemienia

Uziemienie jest niezwykle ważnym elementem instalacyjnym każdego budynku. Niezwykle istotne okazuje się oczywiście w kontekście budownictwa mieszkalnego. Warto jednak zaznaczyć, że instalacje odgromowe czy funkcjonalne pełnią niezwykle ważną rolę także w innych przestrzeniach. Na przykład biurowych czy przemysłowych.

Rodzaje uziemień w praktyce

W praktyce możemy spotkać się z tak zwanym uziemieniem szpilkowym, otokowym oraz fundamentowym. Uziemienie szpilkowe okazuje się najmniej efektywne, dlatego wykorzystujemy je stosunkowo rzadko. W budownictwie mieszkalnym wykorzystuje się często uziemienie otokowe, którego podstawą okazuje się bednarka ocynkowana ułożona wokół domu pod ziemią. Najtańszy rodzaj uziemienia to wspomniana już wyżej instalacja fundamentowa. W tym przypadku do wykonania instalacji wykorzystuje się – podobnie jak przy uziemieniu otokowym – bednarkę ocynkowaną. Po wykonaniu instalacji elektryk powinien okazać nam protokół pomiarowy. Rezystencja (opór elektryczny) nie może przekraczać 10 Ohmów.

Uziemienie domu, sprzętów elektrycznych czy balustrad zapewni mieszkańcom duży komfort i bezpieczeństwo. Nie możemy przewidzieć niektórych zdarzeń (np. wyładowań w czasie burzy czy zagrożenia ze strony niesprawnych sprzętów elektronicznych), jednak z całą pewnością możemy im skutecznie zapobiec. Warto pamiętać, że brak uziemienia zagraża nie tylko naszemu zdrowiu, ale również życiu. Prawidłowo wykonana instalacja jest z kolei gwarancją bezpiecznego i spokojnego bytowania w każdym domu czy mieszkaniu.