Chemiczne środki ochrony roślin

Metody ochrony roślin możemy podzielić dzisiaj przede wszystkim na metody biologiczne, fizyczne oraz chemiczne. Najbardziej bezpieczną formą działań ochronnych są oczywiście tak zwane działania fizyczne, które w dużej mierze opierają się na odpowiednim nawożeniu uprawianego obszaru czy też na wypalaniu i wyrywaniu zagrażających roślinom chwastów. Metody biologiczne to przede wszystkim walka z pasożytami nastawiona na bezpośredni atak. Rolnicy w oparciu o odpowiednie dane atakują szkodniki innymi szkodnikami, przy czym te ostatnie nie są zainteresowane rosnącymi roślinami. Najwięcej kontrowersji i jednocześnie zainteresowania budzi z kolei metoda chemiczna walki z różnymi pasożytami. Warto wiedzieć co nieco o tym, jak poprawnie walczyć z różnymi organizmami atakującymi rośliny, ponieważ informacje na ten temat mogą pomóc uratować nawet zwykłego doniczkowego kwiatka.

Pestycydy a metoda chemiczna

W przypadku stosowania metod chemicznych stosuje się tak zwane pestycydy, które składają się z różnych substancji syntetycznych i mogą szybko oraz skutecznie zwalczyć niepożądane pasożyty żerujące na naszych roślinach, warzywach czy owocach. Co ciekawe, pestycydy odnoszą się również do ochrony zwierząt czy zbiorników wodnych. Niekiedy wykorzystuje się je w celu zupełnie odwrotnym. Pestycydy mogą bowiem nie tylko chronić, ale również atakować żywe organizmy (na przykład te niepożądane, znajdujące się w mieszkaniach, starych piwnicach etc.). Funkcję „niszczącą” pestycydy pełnią zresztą chociażby w przypadku szkodników atakujących rośliny. Ciekawostką jest fakt, że pierwsze substancje tego typu stosowano nawet dwieście lat temu. Były to jednak pestycydy naturalne. Sztuczne produkty wprowadzono do użytku dopiero pod koniec wieku dziewiętnastego.

Podział pestycydów ze względu na ich toksyczność

Produkowane pestycydy – także jeśli chodzi o chemiczne środki ochrony roślin – mają określony stopień toksyczności. Najpopularniejszy podział w tym kontekście to podział według R. Cremlyna. Badacz wprowadził sześciostopniową skalę, według której pestycydy można określić jako stosunkowo nieszkodliwe, praktycznie nietoksyczne, słabo toksyczne, umiarkowanie toksyczne, bardzo toksyczne oraz skrajnie toksyczne (najbardziej niebezpieczne), przy czym te ostatnie należą do klasy pierwszej. Do każdej klasy dołączona jest wartość w mg/kg. Innymi słowy jest to więc dawka podana w mg, którą trzeba podać zwierzęciu (czyli szkodnikowi) na każdy kilogram jego masy po to, by doprowadzić do śmierci organizmu. Bardzo częstym podziałem jest również podział ze względu na zastosowanie substancji chemicznych. Można tutaj wspomnieć na przykład o herbicydach walczących z chwastami czy zoocydach działających na szkodniki zwierzęce.

Inne rodzaje ochrony roślin

Oprócz metod chemicznych w rolnictwie oraz w szeroko pojętej uprawie stosuje się również inne działania mające na celu ochronę roślin, warzyw oraz owoców. Chodzi tutaj między innymi o metodach fizycznych, które w najmniejszym stopniu ingerują negatywnie na rosnące uprawy, a co więcej nierzadko mogą przyczynić się do poprawy jakości przyszłych produktów. Mowa w tym przypadku między innymi o nawożeniu ziemi czy wyrywaniu szkodliwych chwastów pojawiających się na polu oraz w ogrodzie. Coraz częściej rolnicy skłaniają się również ku metodom biologicznym. Te ostatnie zakładają użycie pasożytów zainteresowanych nie roślinami, a innymi szkodnikami atakującymi warzywa i owoce. W takim przypadku osoba odpowiedzialna za walkę ze szkodnikami powinna upewnić się, że wykorzystywana przez niego metoda biologiczna nie zaszkodzi roślinom. Popularną metodą „walki” z pasożytami jest także kwarantanna. Jak sama nazwa wskazuje działania ochronne w tym przypadku polegają na izolacji atakowanej rośliny. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Warto pamiętać, że odizolowana roślina nie może zostać pozostawiona sama sobie, ponieważ ze szkodnikami nadal trzeba walczyć bezpośrednio. To często w takich przypadkach użycie metod chemicznych wydaje się najbardziej uzasadnione i potrzebne.