Zakres obowiązków generalnego wykonawcy

Branża budowlana, a raczej jej szybki rozwój powoduje, że ma horyzoncie pojawiają się nowe rozwiązania i zawody funkcjonujące w kontekście szeroko pojętego budownictwa. Generalne wykonawstwo jest w Polsce stosunkowo nowym zjawiskiem, dlatego nie każdy ma obowiązek wiedzieć, czym zajmuje się osoba zwana z kolei generalnym wykonawcą. O ile definicja tego zajęcia nie jest stosunkowo trudna, o tyle szczegółowe wyliczenie zajęć wykonawcy budowlanego staje się nieco problematyczne przynajmniej z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że nie istnieje żaden dokument regulujący pracę wspomnianych osób. Warto jednak mimo wszystko przyjrzeć się bliżej obowiązkom generalnego wykonawcy oraz wyjaśnić, skąd bierze się potrzeba zatrudniania takich osób ze strony firm deweloperskich czy inwestorów budowlanych. Na początku warto jak najbardziej precyzyjnie określić, czym zajmuje się generalne wykonawstwo oraz w jakiej branży – kolokwialnie rzecz ujmując – na co dzień się obraca. Poniższe wyjaśnienia mogą bowiem pomóc w ustaleniu głównych zadań wykonawcy generalnego, a to jest przecież głównym przedmiotem tego artykułu.

Kim jest generalny wykonawca

Nie trudno ustalić dzisiaj, kim jest tak zwany wykonawca generalny. Przede wszystkim warto zaznaczyć, z jaką branżą – co po części zostało już powiedziane – wiąże się jego praca. Jest to oczywiście branża stricte budowlana związana nie tylko z nieruchomościami kubaturowymi, ale także z obiektami liniowymi. Głównym założeniem powstania generalnego wykonawstwa było to, by pomóc inwestorom oraz firmom deweloperskim w tworzeniu nowych budynków i projektów budowlanych. Na tej podstawie można zatem próbować ustalić, co należy do najczęstszych obowiązków wykonawcy generalnego.

Próba podsumowania zadań generalnego wykonawcy

poznańNajważniejszym zadaniem generalnego wykonawcy jest realizacja prac budowlanych związanych z powstaniem jakiegoś obiektu lub innej formy budowlanej. W zależności od umowy deweloper zleca wykonanie całego projektu lub jego część. Firma budowlana działająca jako generalny wykonawca nie musi działać samodzielnie, ponieważ (za zgodą dewelopera) ma możliwość zatrudnienia tak zwanych podwykonawców. Najczęściej wykonawca zleca innym firmom prace instalacyjne, do których sam nie ma uprawnień. Sprawa jest więc bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Okazuje się jednak, że wypracowany na przestrzeni lat system działa całkiem sprawnie. Kluczowa w kontekście współpracy wymienionych osób prawnych staje się oczywiście kompetentnie przygotowana umowa.

Umowa między inwestorem a generalnym wykonawcą

Wydaje się zatem, że to umowa reguluje zakres zadań, których generalny wykonawca podejmuje się dla firmy deweloperskiej. Warto pamiętać, że przed podpisaniem wspomnianego dokumentu obie strony muszą dokładnie się z nim zapoznać, a następnie zaakceptować wszystkie punkty. W umowie musi bezwzględnie znaleźć się zapis o formie oraz wielkości wynagrodzenia. Równie ważny jest czas realizacji zlecenia, którego generalny wykonawca w zasadzie nie może przekroczyć. Odstępstwem od normy może być wpływ czynników zewnętrznych na pracę generalnego wykonawcy. W takich przypadkach inwestor nie ma prawa egzekwować żadnych kar czy też odmówić wypłaty wynagrodzenia po zakończonej pracy. Warto zaznaczyć, że niekiedy do umowy dopisywane są aneksy zawierające na przykład informacje o powiększeniu zakresu pracy generalnego wykonawcy. Wspomniana sytuacja wymaga również regulacji w zakresie finansowym. O to musi już jednak zadbać osoba zajmująca się generalnym wykonawstwem.

Spory między wykonawcą a deweloperem

Niestety brak ścisłych regulacji prawnych w zakresie działalności generalnego wykonawcy powoduje, że często na tle prawnym dochodzi między inwestorem a wykonawcą do kłótni. Głównie są to sprzeczki związane z wynagrodzeniem lub nieterminowym wykonaniem zadania. To właśnie dlatego tak ważne staje się podpisanie profesjonalnie przygotowanej umowy gotowej sprostać ewentualnym nieścisłościom i konfliktom pojawiającym się podczas współpracy. Doświadczeni inwestorzy oraz wykonawcy wiedzą, że pakowanie się w spory przysparza więcej kłopotów niż zysków. Często bywa więc tak, że kolejne inwestycje realizowane są przy udziale stałych partnerów. Dzięki temu praca wykonywana jest efektywniej i sprawniej.

Z całą pewnością można stwierdzić, że generalny wykonawca jest dzisiaj potrzebny w branży budowlanej. Przede wszystkim po to, by projekty firm deweloperskich były realizowane szybciej i efektywniej. Należy się jednak zastanowić, czy rola generalnego wykonawstwa z czasem zacznie być mniejsza? Takie rozważania mogą okazać się dzisiaj nieco ryzykowne, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, jak rynek nieruchomości będzie się w przyszłości rozwijał. Obecnie niektóre budynki mające kilkadziesiąt lat zostają wyburzane po to, by na ich miejsce postawić nowe obiekty. Być może taki system będzie sprawdzał się cały czas, a w takim przypadku znaczenie generalnego wykonawcy wcale nie zmaleje.