Radca prawny – kiedy skorzystać z jego pomocy?

Czasami w życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, które wymagają od nas specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, której niestety nie posiadamy. Konieczna okazuje się wtedy pomoc osoby wykwalifikowanej, w pełni znającej się na przepisach prawnych, która udzieli nam kompetentnej odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Taką osobą jest właśnie radca prawny. Czym dokładnie zajmuje się radca prawny? Pod względem prawnym radca to osoba świadcząca pomoc prawną podmiotom dospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym głównie poprzez udzielanie porad prawnych w kancelarii prawnej, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów pracwnych, a także występująca przed sądami i urzędami. Radca prawny w odróżnieniu od adwokata może świadczyć pomoc prawną w sprawach dotyczących relacji między pracownikiem a pracodawcą. Ostatnimi czasy rozszerzono zakres kompetencji radcy prawnego, który może występować przed sądem nie tylko w sprawach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, pracownikczych, administracyjnych, ale także sprawach rodzinnych i tych dotyczących obrony w sprawach o wykroczenia, jako pełnomocnik i obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Warto więc znaleźć radcę prawnego, który będzie nas godnie reprezentował w każdej sytaucji. Kiedy radca może nam pomóc? Większość kancelarii radców prawnych udziela porad prawnych, konsultacji i wydaje opinie prawne na każdy temat związany z klientem, zajmuje się sporządzaniem umów prawnych, a także wewnętrznych aktów prawnych, opiniowaniem projektów umów, świadczeniem pomocy prawnej przy negocjowaniu warunków umów, ugód, zasad współpracy między partnerami gospodarczymi, sporządzaniem pism procesowych, a także zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi, polubownymi, administracyjnymi, urzędami administracji, a także organami egzekucyjnymi. Usługi te świadczy w zakresie prawa spółek, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa administracyjnego, spadkowego, rodzinnego, gospodarowania nieruchomościami, zagospodarowania przestrzenią i prawa budowlanego. W związku z tym do radcy prawnego zgłaszać się mogą przedsiębiorcy z branży budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, spółki z branży obrotu nieruchomościami, deweloperzy, agencje reklamowe, a także...

Efektywne zarządzanie firmą

Właściwe zarządzanie firmą sprawia, że działalność prężnie się rozwija. Jak zadbać o to, by wszystkie elementy składowe były dopięte na ostatni guzik?