Chemiczne środki ochrony roślin

Rolnictwo jest ważnym elementem gospodarki światowej. Nic zatem dziwnego w tym, że wiele środków finansowych przeznacza się na ochronę uprawianych roślin, warzyw i owoców.